Ofte stilte spørsmål.

 1. Hvem er Vsport AS?  

Vsport AS ble etablert i 2015 for å dekke etterspørsel etter sugekoppstativer..

2. Hva selger Vsport?

Vsport AS er forhandler for Seasucker og Treefrog.

3. Hvordan kan vi vite at dette ikke er svindel og at vi får våre varer? 

Nettbutikken overvåker vårt lager slik at vi alltid har kontroll. Våre kunder skal være trygg på at de får produktene de bestiller. Er vi tom for en vare vil du raskt få beskjed om dette fra oss. Vi er MVA registrert samt er registrert i Brønnøysundregistrene. 

4. Leveringstid

Vi har avtale med Posten / Bring angående levering. Pakker hentes mandag og torsdag hos oss. 

5. Kan vi hente varer hos dere eller må vi få dette tilsendt?

Ta kontakt om du ønsker å hente varer i Bergen.

VSPORT AS

Angrerett og retur.

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp gjort i vår nettbutikk. Angreretten er på 14 dager (jf. Angrerettloven § 20). I denne perioden kan du uten forpliktelser sende tilbake varene du har mottatt.

  • Det forutsettes at varen er i samme stand som den var ved kjøp og at eventuell emballasje og merkelapp følger med.
  • Fraktkostnadene ved retur bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 24, første ledd). Fraktkostnadene vil variere avhengig av hvilket produkt du ønsker å returnere.
  • Ved retur vil pengene bli refundert fra vår betalingstilbyder innen 14 dager etter at Vsport AS har mottatt varen.

Angreretten kan ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 5, punkt a).

Retur

Ved tvil om et produkt kan returneres i forhold til dato, emballasje, kvalitet på produkt eller lignende, kontakt vår kundeservice på post@vsport.no før du sender pakken i retur.

Returadresse:
Fyll ut returskjema og send pakken til:

Vsport AS
Hegrenesveien 54
5042 Bergen

A

Leveringstid

Bestillinger blir vanligvis sendt innen 1-2 virkedager. Vi gjør vårt ytterste for å holde leveringstiden så kort som mulig. Alle varer blir sendt direkte fra vårt lager i Bergen, Norge. Varer kan også hentes i vår butikk ved avtale.

Fraktpriser

Frakt kr 145,- 

Leveringsmåte

Vsport AS har leveringsavtale med Bring / Posten.

Skadet pakke

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret: Meld fra om dette med en gang på stedet. Oppdager du en transportskade først når du kommer hjem og åpner emballasjen: Ta med deg hele forsendelsen inkludert emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postpersonalet vil hjelpe deg med utfyllingen. Send så varen sammen med skadeskjemaet i retur til oss.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på maksimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Det er også mulig å betale med VIPPS.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 De litt lengre betingelsene.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selskap: Vsport AS
Organisasjonsnr: 915 505 341 MVA
Kontaktadresse: Conrad Mohrs Veg 25, 5072 Bergen
E-post: post@vsport.no

Kjøper er den person som foretar bestillingen.